Błędne konto niezrealizowanych różnic kursowych AX 2009 SP1 RU6

Zdjęcie autora
Lindus One
Autor:
Lindus One
Data Publikacji:
Aktualizacja:

Naprawiamy błąd przy obliczaniu niezrealizowanych różnic kursowych w AX 2009. Nie zawsze poprawka do systemu jest poprawna.

Materiał archiwalny - aktualność może być ograniczona

Wprowadzenie

Podczas zamykania roku obrachunkowego w Microsoft® Dynamics™ AX 2009 dla firm prowadzących transakcje w walutach przelicza się otwarte pozycje i księguje niezrealizowane różnice kursowe. Konta księgowe ustawia się w parametrach waluty. Różnice nalicza się dla dostawców i odbiorców.

Żelazną zasadą w procesie było zawsze to, że system sprawdzał czy różnica jest dodatnia czy ujemna i wybierał odpowiednie konto wynikowe niezależnie od tego z jakiego modułu uruchomiono naliczanie.

Niestety w wersji 2009 z wgranymi SP1 i Hot Fix-em RU6 jest błąd przy księgowaniu różnic dla dostawców. System pobiera niewłaściwe konto.

Rozwiązanie

Microsoft poprawił błąd w następnej poprawce, ale ponieważ nie każdy może zaraz zaaplikować całą aktualizację więc jeżeli istnieje potrzeba samodzielnej naprawy proszę zerknąć do metody accountNonrealLossProfit w klasie VendExchAdjTrans.