Naprawa „Przejdź do głównej” w arkuszu kasowym Axapty (AX 2009)

Zdjęcie autora
Lindus One
Autor:
Lindus One
Data Publikacji:
Aktualizacja:

Funkcjonalność „Przejdź do głównej” w AX jest bardzo użyteczna, ale czasami zawodzi. Naprawimy to w arkuszu kasowym

Materiał archiwalny - aktualność może być ograniczona

Opis rozwiązania

Standardową funkcjonalnością w Microsoft® Dynamics™ AX 2009 (oraz we wcześniejszych wersjach Axapty) jest bezpośrednie przechodzenie do formularza powiązanej tabeli. Przykładem tego jest np. formularz zamówień sprzedaży w którym możemy klikając prawym przyciskiem myszy otworzyć powiązane konto odbiorcy którego zamówienie dotyczy. Niestety czasami zdarza się, że nie działa to prawidłowo. Przykładem tego jest arkusz księgowania kasy.

W arkuszu tym podczas próby przejścia do formularza odbiorców lub dostawców otwiera się nam formatka bez danych. Jest to związane z dużą komplikacją formularza. Funkcjonalność „Przejdź do formularza głównej tabeli” osiągana jest za pomocą trzech sposobów:

 1. Relacja na EDT
 2. Właściwość FormRef na tabeli
 3. Metodę jumpRef() na dataSource formularza

W powyższym przypadku możemy wykorzystać trzeci sposób żeby naprawić błędnie działającą funkcję.

W formularzu „LedgerJournalTransRCash” na źródłach danych (Data Sources) w tabeli „LedgerJournalTrans” w polu „OffsetAccount” nadpisujemy metodę jumpRef(). Wklejamy poniższy kod i mamy funkcjonalność „Przejdź do głównej” dla odbiorców, dostawców i kont księgowych. W praktyce inne skoki nie są potrzebne. Osoba wprowadzająca dane do arkusza kasowego będzie nam bardzo wdzięczna.

Kod x++ metody jumpRef()

public void jumpRef()
{
  CustTable      custTable;
  VendTable      vendTable;
  LedgerTable     ledgerTable;
  LedgerJournalACType ledgerJournalACType;
  Args        args;
  MenuFunction    menuFunction;
  ;
  args = new Args();//Obiekt do przeniesienia danych przy wywołaniu
  ledgerJournalACType = LedgerJournalTrans.OffsetAccountType;

  switch (ledgerJournalACType)//Sprawdzamy rodzaj konta (odbiorca, dostawca, księga główna)
  {
    case LedgerJournalACType::Cust :
      custTable.AccountNum = LedgerJournalTrans.OffsetAccount;
      args.record(custTable);//Przekazujemy odpowiedni rekord żeby docelowy formularz otworzył się z właściwym kontem
      menuFunction = new MenuFunction(menuitemdisplaystr(CustTable), MenuItemType::Display);
      menuFunction.run(args);//Najbardziej zalecany sposób uruchomienia formularza, kontrolowane są uprawnienia
    break;
    case LedgerJournalACType::Vend :
      vendTable.AccountNum = LedgerJournalTrans.OffsetAccount;
      args.record(vendTable);
      menuFunction = new MenuFunction(menuitemdisplaystr(VendTable), MenuItemType::Display);
      menuFunction.run(args);
    break;
    case LedgerJournalTrans.OffsetAccountType == LedgerJournalACType::Ledger :
      ledgerTable.AccountNum = LedgerJournalTrans.OffsetAccount;
      args.record(ledgerTable);
      menuFunction = new MenuFunction(menuitemdisplaystr(LedgerTable), MenuItemType::Display);
      menuFunction.run(args);
    break;
    default :
    super();
  }
}