Monitorowanie stabilności łącza internetowego procesem batchowym w Windows

Zdjęcie autora
Lindus One
Autor:
Lindus One
Data Publikacji:
Aktualizacja:

Jak sprawdzić stabilność łącza internetowego bez instalacji dodatkowych narzędzi? Prosty skrypt batch-owy rozwiązuje problem. Metoda nadal aktualna w 2022 r.

Materiał archiwalny, ale zastosowane rozwiązania aktualne i skuteczne.

Opis metody pomiaru stabilności łącza

Gdy łącze internetowe (lub dowolne inne) zdradza oznaki niestabilności pojawia się typowy problem w jaki sposób monitorować je w sposób ciągły, nie zostać przygniecionym nadmierną ilością informacji i nie instalować dodatkowych narzędzi. Standardowym rozwiązaniem jest użycie ping.exe -t i przyglądanie się, lub zapisywanie do pliku zwracanego wyniku.

Ten sposób ma dwie wady:

  • pakiety testowe są wysyłane w sposób ciągły
  • w informacji zwrotnej brak jest czasu

Ostatnio miałem podobny problem i po krótkich poszukiwaniach w internecie postanowiłem napisać prosty skrypt, który będzie testował łącze i zapisywał wynik. Skrypt wykonuje serię ping-ów i zapisuje datę i godzinę wykonania serii. Skrypt zapisuje wynik w pliku (w tym przykładzie c:\ping.txt) aż do momentu kiedy nie przerwiemy działania procesu (Ctrl-c). Proces można pozostawić uruchomiony na dowolny okres i mamy dokumentację stabilności łącza, którą możemy przedstawić przy zgłaszaniu reklamacji do dostawcy internetu. Poniżej jest kod skryptu, który trzeba wkleić do notatnika i zapisać jako plik z rozszerzeniem .bat. Następnie uruchomić i czekać na wyniki pracy.

Listing kodu pliku batch

@ echo off
::Ścieżka do pliku w którym zapisujemy wynik
set logFilePath=c:\ping.txt
::Host docelowy
set destAddress=google.com
::Ilość prób
set testQty=20
::Długość przerwy pomiędzy seriami w milisekundach
set pause=30000
:START
echo %date% >> %logFilePath%
echo %time% >> %logFilePath%
ping %destAddress% -t -n %testQty% >> %logFilePath%
ping 1.1.1.1 -n 1 -w %pause%>nul
goto START

Podsumowanie testu

W powyższym przykładzie wykonujemy 20 testów ping, 30 sekund przerwy i znowu 20 testów. Pomiędzy seriami zapisuje się data i godzina wykonania grupy ping-ów. Przepis działa w systemach Windows XP/Vista/7. W Windows 7 należy go uruchomić z uprawnieniami administracyjnymi (prawy przycisk myszy > Uruchom jako administrator).

Aktualizacja - Skrypt działa poprawnie w Windows 10.

Wykorzystanie w 2022 r.

W maju 2022 roku operator P4 PLAY miał awarię w mojej lokalizacji i testowanie łącza skryptem batch z serią ping-ów okazało się najlepszym rozwiązaniem. Speedtest nie wykrywał dobrze utraconych pakietów. Szczegóły we wpisie Przygoda Play 2022.